Södertälje Fotbollsdomarklubb


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Södertälje fotbollsdomarklubb ett stipendium på 5 000 kr för att uppmärksamma deras framtida arbete med att utbilda unga domare.


Södertälje fotbollsdomarklubb har startat en verksamhet vars inriktning är att kontinuerligt utbilda ungdomar till att bli framtidens fotbollsdomare. Utbildningen ska stärka dessa domares självförtroende, lära dom ledarskap samt etik och moral. Med denna satsning vill man även uppmuntra flera tjejer att våga satsa på domarrollen.


Markus Wargclous Minnesfond önskar Södertälje fotbollsdomarklubb lycka till med denna viktiga satsning på unga lovande domare.