Petra Jacob

Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Petra Jacob, som verkar för Lebi Skol IF, ett stipendium på 10 000 kr.
Vi är väldigt glada att Petra Jacob engagerar sig i och arbetar för att barn och ungdomar, i ett tidigt skede i livet, skall få en plattform som förebygger och främjar ett positivt alternativ på livet; idrott, ledarskap och gemenskap.

 

Genom engagemang, kreativitet och gemensamma resurser i närområdet, har Petra åstadkommit en ingång för flera hundra barn och ungdomar i utsatta områden i Södertälje. De har fått utöva flera olika sporter som dessa barn och ungdomar annars inte skulle kommit i kontakt med. 

 

Det vill vi uppmärksamma genom att tilldela dig, Petra Jacob, årets stipendium för att möjliggöra ditt fortsatta arbete i Lebi Skol IF.

 

Mats med familj, tillsammans med Markus Wargclous Minnesfond hoppas att detta stipendium kommer att bidra till din och föreningens framtida utveckling.

 

Vi önskar dig stort lycka till i framtiden!