Järna SK – Ungdomsverksamheten – 2013Markus Wargclous Minnesfond tilldelar ungdomsverksamheten i Järna SK ett stipendium på 10 000 kr.

Järna SK är unika på så sätt att klubben har en väldig bredd i sitt utbud av idrotter. De har lyckats behålla många olika sporter inom samma idrottsförening. Det ger dem möjlighet att erbjuda deras medlemmar ett stort utbud av olika idrotter inom samma klubb till rimliga kostnader för familjerna. Några av idrotterna som finns i Järna SK är: fotboll, ishockey, bordtennis, innebandy, friidrott, ringette och skidor. I Järna SK är alla lika välkomna oavsett idrottsliga färdigheter eller social bakgrund. Därmed är Järna SK en viktig motpol till för tidig specialisering inom idrotten. Föreningen genomsyrar att glädjen till idrotten har högsta prioritet, inte resultatet.

Markus Wargclous Minnesfond önskar Järna SK lycka till i framtiden och hoppas att de ska fortsätta i samma fina anda som de hittills gjort. Järna SK är ett väldigt gott föredöme för andra idrottsföreningar.