Järna SK: s Idrottsskola


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Järna SK: s Idrottsskola ett stipendium på 10 000 kr för att stötta och uppmärksamma detta entusiastiska projekt.


Järna Idrottsskola startades för två år sedan och är ett sex årigt projekt som för tillfället endast gäller pojkar och flickor födda -94. Tanken är att det om fyra år ska finnas tillräckligt med erfarenheter så att Idrottsskolan ska kunna utökas och vara tillgänglig för alla barn i Järna som är i åldrarna mellan 7 till 12 år.


Med en helhetssyn i projektet som inkluderar förening, skola och föräldrar är målsättningen att barnen efter sex år i idrottsskolan med leken i centrum ska ha fått en positiv kontakt med så många olika idrotter som möjligt. Detta leder förhoppningsvis till att barnen hittar sin idrott och därmed fortsätter att vara idrottsligt aktiva.


Vi ser med spänning fram emot att få se utvecklingen av detta projekt som vi har en stark tilltro till och önskar det lycka till.