Assyriska Föreningens Fotbollsskola


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Assyriska Föreningens Fotbollsskola ett stipendium på 10 000 kr för att kunna bredda och utveckla sin verksamhet.


Det viktigaste målet för Assyriska Föreningens ungdomsverksamhet är att erbjuda alla barn och ungdomar, flickor och pojkar, möjlighet att delta i fotbollsrörelsen. Fotbollsskolan är ett led i denna målsättning.


Fotbollsskolan är öppen för alla flickor och pojkar i åldrarna 7 till 13 år. Syftet med skolan är att förbättra relationerna mellan människor från olika kulturer och att skapa naturliga mötesplatser för ungdomar med olika bakgrunder. Samtidigt vill verksamheten väcka fotbollsintresset hos barnen genom att ta tillvara på barns och ungdomars naturliga behov av rörelse där glädje, engagemang, delaktighet, samverkan och förståelse för varandra är utgångspunkten.


Vår förhoppning är att stipendiet kommer att hjälpa fler barn och ungdomar med olika kulturer att nå en ökad förståelse i idrottens tecken och önskar er lycka till.