Imre More


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Imre More ett stipendium på 10 000 kr för hans långa och otröttliga engagemang i ungdomar. Där han med fotbollen som grund har tagit ett stort socialt ansvar.
Imres hjärta slår starkt för fotboll och ungdomar. Detta har han kombinerat på ett föredömligt sätt som har uppskattats av många. Han har genom fotbollen lyckats nå ungdomar på deras egen nivå och har därmed bidragit till deras uppfostran. En uppfostran där bl a lagarbete, bra uppträdande och respekt premieras.


Imre har stor förståelse för ungdomar och deras behov. Detta har han tagit ett enormt ansvar för genom alla år. En av många aktiviteter som Imre har startat är den årliga Hovsjöcupen, som uppskattas av många ungdomar.


Imre More har under sitt fotbollsliv varit verksam i många föreningar, både som spelare och tränare. Vi med många Södertäljebor uppskattar att han under den senare hälften av sitt liv har praktiserat den fotbollskunskapen tillsammans med sin kärlek till ungdomar här i Södertälje. Tack, Imre.