Södertälje IF


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Södertälje IF ett stipendium på 10 000 kr för att uppmuntra och stödja vidareutvecklingen av föreningens fina arbete för funktionshindrade.


Södertälje IF är en förening som bedriver verksamheter inom friidrott, orientering och skidor. 2003 startade SIF en ”pröva-på” – grupp i friidrott för funktionshindrade och 2004 i samarbete med skolan ett projekt för att få dessa barn att komma in i föreningslivet. Projektet kallas ”Låt ALLA må bra – Friidrott=Friskvård=Gemenskap”.


SIF vill med hjälp av idrotten skapa en kamratkänsla. Genom att vara med i Södertälje IF blir idrotten en gemensam platå för den sociala utvecklingen. Här får alla vara med utifrån sina förutsättningar, där inte alla gånger resultatet och tävlandet är det viktigaste utan vägen dit.


SIF vill vidareutveckla sin organisation och förening för att ge fler funktionshindrade möjlighet till ett mer aktivt liv tillsammans med sina kamrater. Vi hoppas att detta fina engagemang från ledare och idrottsutövare fortsätter en lång tid framöver.