Diabate ”Dallas” Dialy-Mory


Markus Wargclous Minnesfond tilldelar Diabate ”Dallas” Dialy-Mory ett stipendium på 10 000 kr för sitt engagemang med ungdomar i Rosengård, Malmö.


Som ledare/tränare har Dallas varit ärlig och rak. Dallas har genom sin drivkraft och sitt engagemang lätt för att samla ungdomar kring sig oberoende av olika kulturella skillnader.


Dallas måtto är att vara mänsklig som i sin tur är grunden för all samlevnad där alla ska behandlas lika oberoende av ursprung och rikedom.


Genom sitt arbete som idrottsledare har Dallas lyckats skapa harmoni och trygghet för många ungdomar och givit dem förutsättningar att lyckas.